Unlock KDDI AU Nhật - iPhone 6s / 6s Plus / 7 / 7 Plus / 8 / 8 Plus

Hướng dẫn

Dịch vụ Unlock nhà mạng KDDI AU Nhật

Hổ trợ : 

  • iPhone 6s / 6s Plus
  • iPhone 7 / 7 Plus
  • iPhone 8 / 8 PLus

Điều kiện Unlock : Máy sạch cước hoặc nợ cước + Đã active được 100 ngày + Kèm ảnh chụp màn hình

1. Dùng dịch vụ Check KDDI AU để kiểm tra chính xác tình trạng Nợ Cước / Sạch Cước

  • Thời gian trung bình 6 - 12 Giờ
  • Một số thời điểm delay đến 5 Ngày
  • Dịch vụ Unlock chính thống, bảo hành vĩnh viễn

2. Upload một ảnh chụp màn hình

  • Upload ảnh chụp màn hình có show IMEI lên : https://upanh.pro/
  • Sau đó lấy Link ảnh bỏ vào phần ghi chú
  • Bấm Đặt Hàng
  • Lưu ý : Mỗi IMEI là một ảnh chụp riêng biệt

Ảnh mẫu : 

Đặt hàng