Unlock KDDI AU Nhật - iPhone X / XS / XR / XSMAX

Hướng dẫn

Dịch vụ Unlock nhà mạng KDDI AU Nhật

Hổ trợ : 

 • iPhone X
 • iPhone XS
 • iPhone XR
 • iPHone XSMAX

Điều kiện Unlock : Máy sạch cước hoặc nợ cước + Đã active được 100 ngày + Kèm ảnh chụp màn hình

1. Dùng dịch vụ Check KDDI AU để kiểm tra chính xác tình trạng Nợ Cước / Sạch Cước

 • Thời gian trung bình 6 - 12 Giờ
 • Một số thời điểm delay đến 5 Ngày
 • Dịch vụ Unlock chính thống, bảo hành vĩnh viễn

2. Upload một ảnh chụp màn hình

 • Upload ảnh chụp màn hình có show IMEI lên : https://upanh.pro/
 • Sau đó lấy Link ảnh bỏ vào phần ghi chú
 • Bấm Đặt Hàng
 • Lưu ý : Mỗi IMEI là một ảnh chụp riêng biệt

Ảnh mẫu : 

Đặt hàng