Unlock KDDI AU Nhật - iPhone All Model ( Sạch cước / Nợ Cước )

Đặt hàng

Hướng dẫn

Dịch vụ Unlock nhà mạng KDDI AU Nhật

Hổ trợ : 

 • iPhone 6s / 6s Plus
 • iPhone 7 / 7 Plus
 • iPhone 8 / 8 Plus
 • iPhone X
 • iPhone XS
 • iPhone XR
 • iPHone XSMAX
 • iPhone 11 / 11 PRO
 • iPhone PROMAX

Điều kiện Unlock : Máy sạch cước hoặc nợ cước + Đã active được 100 ngày 

1. Dùng dịch vụ kiểm tra nhà mạng iPhone để xác định chính xác IMEI là Lock KDDI

2. Dùng dịch vụ Check KDDI AU để kiểm tra chính xác tình trạng Nợ Cước / Sạch Cước

3. Lưu ý : 

 • Thời gian UNLOCK trung bình 1- 2 Ngày
 • Một số thời điểm delay đến 7 Ngày
 • Dịch vụ Unlock chính thống từ KDDI Store
 • Bảo hành vĩnh viễn.

Copyright © 2017 Taoden.vn . Created by Phương Nguyễn Vũ