Unlock Verizon - iPhone 14 Series (Hổ trợ mọi tình trạng Nợ Cước / Báo Mất)


  • Dịch vụ hổ trợ Unlock dạng khoá mạng : US Verizon Locked Policy
  • Hổ trợ mọi dòng iPhone, mọi loại tình trạng (kể cả báo mất, nợ cước)
  • Bảo hành vĩnh viễn
  • LƯU Ý :
    • CHECK NHÀ MẠNG TRƯỚC KHI ĐẶT HÀNG
    • KHÔNG DÙNG CÁC TRANG MIỄN PHÍ  ĐỂ KIỂM TRA NHÀ MẠNG, RẤT NHIỀU IMEI CHECK SAI
    • ĐẶT HÀNG SAI NHÀ MẠNG -> KHÔNG HOÀN TIỀN
Giá: 800,000 đ