Chính sách bảo hành

1. Trường hợp được bảo hành

  • Sản phẩm trong thời hạn còn bảo hành
  • Lỗi về bao bì và bị hư hỏng do các điều kiện tự nhiên, không có sự tác động của con người
  • Sản phẩm được bảo hành theo quy định của nhà cung cấp
  • Quý khách xuất trình phiếu bảo hành khi bảo hành

2. Trường hợp không được bảo hành

  • Sản phẩm đã quá thời hạn ghi trên Phiếu bảo hành hoặc mất Phiếu bảo hành.
  • Phiếu bảo hành không ghi rõ mã số sản phẩm và ngày mua hàng.
  • Mã số sản phẩm và Phiếu bảo hành không trùng khớp nhau hoặc không xác định được vì bất kỳ lý do nào.

Copyright © 2017 Taoden.vn . Created by Phương Nguyễn Vũ