Chính sách bảo mật thông tin thông tin khách hàng

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Taoden.vn không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác, thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

2. Khi quý khách đăng ký tài khoảnTaoden.vn, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm

 • Họ tên : 
 • Số điện thoại : 
 • Địa chỉ Email :

3. Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

 • Giao hàng quý khách đã mua tại Taoden.vn
 • Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng khi sử dụng sản phẩm
 • Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm
 • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của quý khách
 • Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin quý khách cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của quý khách.

4. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ.

5. Thời gian lưu trữ thông tin

 • Chúng tôi lưu trữ thông tin là 60 ngày đối với về hành vi truy cập trang web (dữ liệu máy tính).
 • Đối với thông tin cá nhân chúng tôi chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu hoặc khách hàng có thể tự đăng nhập vào tài khoản của mình và xóa đi.

6. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 • Taoden.vn
 • Địa chỉ:  95 Thành Mỹ, phường 8, quận Tân Bình, TP.HCM
 • Tel: 0967 609 909 - 0908 598 597

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.

 • Tại taoden.vn, sự riêng tư của khách truy cập sẽ được bảo mật tuyệt đối
 • Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà quý khách đã mua tại taoden.vn. Trong một vài trường hợp đặc biệt, taoden.vn có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. taoden.vn cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.
 • Nếu quý khách tin rằng bảo mật của quý khách bịtaoden.vn xâm phạm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Tel: 0908 598 597 để được giải quyết vấn đề.