Hướng dẫn kiểm tra GSX Full Thông tin iPhone

Dịch vụ kiểm tra đầy đủ thông tin từ tài khoản GSX Apple
Hướng dẫn đặt hàng : 

Truy cập mục Đặt hàng -> chọn dịch vụ : GSX FULL - Kiểm tra FULL Thông tin iPhone

Dịch vụ cho ra các thông tin hữu ích như sau : 

  • Model iPhone, dung lượng máy, iOS hiện tại
  • iPhone Lock hay Quốc Tế, Lock nhà mạng nào
  • Nguồn gốc : iPhone Lock hay Quốc Tế, Lock nhà mạng nào
  • Hiện tại : iPhone Lock hay Quốc Tế, Lock nhà mạng nào
  • Biết chính xác iPhone có Relock hay không
  • Ngày Active đầu tiên 
  • Ngày Active gần nhất
  • Ngày Restore gần nhất
  • Máy có IMEI đỏ hay không

Thông tin mẫu : 

Copyright © 2017 Taoden.vn . Created by Phương Nguyễn Vũ