Hệ thống Check IMEI, Unlock iPhone, Mở khoá iCloud tự động. Server dành riêng cho người Việt. Đơn giản - Tối ưu - Nhanh chóng.

Đơn Hàng

Hướng dẫn mở khoá iCloud iPhone

  • Dịch vụ mở khoá iCloud tại taoden là dịch vụ mở khoá iCloud trực tiếp từ Apple và không cần giữ máy, tháo máy hay đụng chạm phần cứng
  • Apple chỉ cho phép mở khoá iCloud dành cho IMEI chưa bị báo mất iCloud

HƯỚNG DẪN

  • Để kiểm tra iCloud Báo Mất hay chưa, vui lòng check imei tại dịch vụ check iCloud như sau : 
  • Nếu iCloud Status : Clean, bạn có thể đặt hàng mở khoá iCloud.
  • Sau khi mở khoá iCloud thành công, iPhone của bạn sẽ thoát iCloud hoàn toàn, bạn có thể Restore hoặc Reset thoải mái và nhập iCloud mới vào để sử dụng.