Hướng dẫn Unlock iPhone Cricket Chuẩn Xác Và Nhanh Gọn

Chuẩn bị

Kết quả check có dạng : 

 • Model: iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green
 • IMEI: 353890101816467
 • IMEI2: 353890101707732
 • MEID: 35389010181646
 • Serial Number: G6TZGN1NN70G
 • Network: Cellular
 • Identifier: iPhone12,5
 • Carrier: US AT&T/Cricket Locked Policy
 • SIMLock Status: Locked
 • Model Number: A2161
 • Purchase Country: United States
 • Repair Status: None
 • Blacklist Status: Clean

(1) Chú ý dòng Carrier, Nếu bạn gặp các dạng khoá mạng như sau thì IMEI của bạn thuộc nhà mạng Cricket : 

 • US Cricket Communications LTE Policy
 • US Cricket Communications Locked Activation Policy
 • US Cricket Communications Service Policy
 • US AT&T/Cricket Locked Policy

(2) Chú ý dòng Blacklist Status, nếu Clean, IMEI của bạn có thể đặt hàng để Unlock : Xem dịch vụ Unlock Cricket iPhone tại mục Đặt Hàng

Copyright © 2017 Taoden.vn . Created by Phương Nguyễn Vũ