Kiểm tra AU KDDI ( Sạch Cước / Báo Mất / Nợ Cước )


  • Dịch vụ kiểm tra chính xác iPhone Lock AU các tình trạng : Nợ Cước, Sạch Cước, Báo Mất
  • Dịch vụ chỉ chính xác khi iPhone là Lock  AU KDDI, vui  lòng kiểm tra nhà mạng  trước khi kiểm tra bằng dịch vụ này
  • Lưu ý : Nếu nhận được  kết quả CÓ THỂ UNLOCK, nếu máy của bạn từ iPhone 6s trở về sau thì CÓ THỂ UNLOCK.
Giá: 5,000 đ