Check iCloud bằng Seria Number [ FMI / Báo Mất ]

Đặt hàng
  • Dịch vụ Check iCloud Siêu Tốc bằng mã số Serial (12 ký tự)
  • Check iCloud (Find My Phone)
  • Check iCloud Status Báo Mất hay Chưa
  • Dựa vào kết quả check , quý khách có thể biết luôn máy có bị khoá iCloud ẩn hay không

Hướng dẫn

  • Find My Phone : ON => Máy bị khoá iCloud
  • Find My Phone : OFF => Máy không bị khoá iCloud , những dòng khác không cần quan tâm
  • iCloud Status : Lost Mode => Máy bị khoá iCloud và bị báo mất iCloud
  • iCloud Status : Clean + Find My Phone : ON => Máy bị khoá iCloud và iCloud Sạch => Mở khoá iCloud OK.

Copyright © 2017 Taoden.vn . Created by Phương Nguyễn Vũ