Hệ thống Check IMEI, Unlock iPhone, Mở khoá iCloud tự động. Server dành riêng cho người Việt. Đơn giản - Tối ưu - Nhanh chóng.

Đơn Hàng

Check iCloud bằng Seria Number [ FMI / Báo Mất ]


  • Dịch vụ Check iCloud Siêu Tốc bằng mã số Serial (12 ký tự)
  • Check iCloud (Find My Phone)
  • Check iCloud Status Báo Mất hay Chưa
  • Dựa vào kết quả check , quý khách có thể biết luôn máy có bị khoá iCloud ẩn hay không

Hướng dẫn

  • Find My Phone : ON => Máy bị khoá iCloud
  • Find My Phone : OFF => Máy không bị khoá iCloud , những dòng khác không cần quan tâm
  • iCloud Status : Lost Mode => Máy bị khoá iCloud và bị báo mất iCloud
  • iCloud Status : Clean + Find My Phone : ON => Máy bị khoá iCloud và iCloud Sạch => Mở khoá iCloud OK.

Giá: 15,000 đ