Kiểm tra SOFTBANK ( Sạch Cước / Báo Mất / Nợ Cước )

Dịch vụ kiểm tra chính xác tình trạng IMEI Lock Softbank Nhật : 

  • Sạch cước
  • Báo mất
  • Nợ Cước

Lưu ý : Dùng dịch vụ check nhà mạng để xác định chính xác IMEI có phải Lock Softbank hay không trước khi dùng dịch vụ Check Softbank này.

Đặt hàng