[ Combo ] Kiểm tra & Unlock iPhone AT&T Sạch Cước


LƯU Ý :

 • ĐÂY KHÔNG PHẢI DỊCH VỤ KIỂM TRA NHÀ MẠNG, NẾU IMEI KHÔNG PHẢI LOCK AT&T, KẾT QUẢ SẼ TRẢ VỀ : KHÔNG PHẢI AT&T
 • NẾU KẾT QUẢ TRẢ VỀ UNLOCKED, VUI LÒNG DÙNG DỊCH VỤ KIỂM TRA NHÀ MẠNG ĐỂ CHECK LẠI.

[ Combo ] Kiểm tra & Unlock iPhone AT&T Sạch Cước

 • Dịch vụ kiểm tra IMEI AT&T chính xác trực tiếp từ tài khoản nhà mạng AT&T
 • Dịch vụ bao gồm : Dịch vụ kiểm tra và mở mạng AT&T
  • Nếu IMEI là IMEI Sạch cước, dịch vụ sẽ tự động mở mạng (Unlock) thành quốc tế
  • Nếu IMEI là IMEI Nợ cước, báo mất, Go Phone, Hợp Đồng, Active Line hay bị limit bởi AT&T, dịch vụ sẽ trả về thông tin chính xác

Check ra IMEI SẠCH (CLEAN IMEI)

 • Dịch vụ sẽ tự động UNLOCK và trả về kết quả UNLOCKED : Lúc này máy đã được unlock thành quốc tế
 • Một số trường hợp AT&T Báo Unlocked nhưng máy vẫn còn Lock, vui lòng báo kết quả để chúng tôi hoàn tiền. 

UNLOCK IPHONE AT&T ACTIVE LINE

Nếu bạn gặp phải các kết quả trả về như sau, thì thiết bị của bạn có thể Unlock : 

 

 • NON_ATT_IMEI : KHÔNG PHẢI ATT IMEI -> Dùng dịch vụ check nhà mạng kiểm tra lại xem IMEI đúng AT&T hay không
 • IMEI_ACTIVE_OTHER : IMEI ĐÃ KÍCH HOẠT TRÊN MỘT TÀI KHOẢN AT&T KHÁC
 • ISSUE_NETWORK : LỖI MẠNG
 • DATA_NOT_FOUND : KHÔNG CÓ DỮ LIỆU

Dùng dịch vụ Unlock Active Line để Unlock các trường hợp trên: 

Lưu ý : Dịch vụ Unlock Active Line là dịch vụ chính thống, bảo hành vĩnh viễn.

 

UNLOCK IPHONE AT&T NỢ CƯỚC

Bạn có thể dùng dịch vụ Unlock AT&T Nợ Cước để Unlock các dạng này: 

 • PAST_DUE : NỢ CƯỚC THEO DẠNG PAST_DUE
 • UNPAID : NỢ CƯỚC

Lưu ý : Đối với máy nợ cước, một số ít IMEI sau một thời gian sẽ chuyển sang báo mất và bị Lock lại

Những trường hợp báo Unlock thành công

 • ALREADY_UNLOCKED : MÁY ĐÃ UNLOCK THÀNH CÔNG
 • UNLOCKED_APPROVED : MÁY ĐÃ UNLOCK THÀNH CÔNG

Nếu bạn gặp các thông báo dạng này thì xin chúc mừng bạn, IMEI của bạn là IMEI Sạch Cước và được AT&T Unlock thành công.

Lưu ý : Kiểm tra lại Lock / Quốc Tế sau đó Reset máy để kích hoạt.

Một số trường hợp bị AT&T Limit

 

 • UNLOCK_MANY_TIME : UNLOCK QUÁ NHIỀU LẦN
 • PROCCESSING_BY_ANOTHER_PARTY : ĐANG XỬ LÝ BỞI TÀI KHOẢN KHÁC
 • GOPHONE_COMMITMENT_6_MONTHS : DÍNH HỢP ĐỒNG 6 THÁNG TỪ AT&T
 • EMAIL_CONFIRMATION_FAILED : IMEI LỖI MAIL KÍCH HOẠT -> LIÊN HỆ TAODEN ĐỂ XỬ LÝ LẠI
 • ATT_NEXT_SERVICE_COMMITMENT_NOT_MET : GIỐNG NHƯ NỢ CƯỚC
 • NON_SUPPORTED_DEVICE : KHÔNG HỖ TRỢ THIẾT BỊ
 • UNABLE_TO_VERIFY : KHÔNG THỂ XÁC MINH
 • DEVICE_UPDRAGE : ĐANG CHUYỂN LINE KHÁC
 • LOST_STOLEN : BÁO MẤT
 • NEED_ACTIVE_60_DAYS : ACCOUNT CHƯA ACTIVE TRONG 60 NGÀY
 • SERVICE_ACTIVE_60_DAYS : DỊCH VỤ CHƯA ACTIVE TRONG 60 NGÀY
 • COU_DEVICE : MÁY CỦA CÔNG TY
 • UNDER_CONTRACT : VẪN CÒN HỢP ĐỒNG
 • DENIED_FRAUD : TỪ CHỐI VÌ LỪA ĐẢO
 • NOT_ELIGIBE_FOR_UNLOCK : KHÔNG ĐƯỢC PHÉP UNLOCK
 • CANT_UNLOCK_THIS_DEVICE : THIẾT BỊ KHÔNG THỂ UNLOCK
 • SESSION_ERROR : LỖI SESSION -> LIÊN HỆ TAODEN ĐỂ XỬ LÝ LẠI

 

Giá: 20,000 đ