Hệ thống Check IMEI, Unlock iPhone, Mở khoá iCloud tự động. Server dành riêng cho người Việt. Đơn giản - Tối ưu - Nhanh chóng.

Đơn Hàng

Kiểm tra iPhone Lock hay Quốc Tế / Lock nhà mạng nào ?


Hướng dẫn kiểm tra Nhà Mạng

Để kiểm tra iPhone của bạn Lock hay Quốc Tế, Lock nhà mạng nào, bạn cần vào mục đặt hàng, chọn dịch vụ tương ứng như : 

 • Dịch vụ kiểm tra Lock Nhà Mạng iPhone
 • Kết quả trả về : 
  • iPhone Lock hay Quốc Tế
  • iPhone Lock nhà mạng nào
 • Kết quả tinh gọn và cho ra thông tin chính xác, không lan man dài dòng
 • Kết quả sẽ bao gồm hướng dẫn Unlock Mới Nhất (Nếu có)

Hướng dẫn kiểm tra tình trạng iPhone

 • Để kiểm tra chính xác iPhone có nợ cước, hợp đồng hay báo mất hay không, việc cần làm đầu tiên là kiểm tra iPhone Lock nhà mạng như hướng dẫn trên
 • Lưu ý : Không đặt hàng các dịch vụ kiểm tra Nợ Cước / Báo Mất nếu bạn chưa Kiểm tra iPhone Lock nhà mạng nào
 • Cách kiểm tra : Click vào nút Đặt hàng -> Kiểm tra thông tin iPhone

Hướng dẫn kiểm tra iCloud

 • Cách kiểm tra iPhone / iPad / Apple có khoá iCloud hay không, iCloud đã báo mất hay chưa, có mở khoá được hay không
 • Cách kiểm tra : Click vào nút Đặt hàng -> Kiểm tra thông tin iPhone -> Chọn vào các Dịch vụ Check iCloud
 • Kết quả trả về : 
  • iCloud : ON hay OFF
  • iCloud Báo Mất 
  • iCloud có mở khoá bằng dịch vụ được hay không
Giá: 10,000 đ