Check Blacklist - Kiểm tra Blacklist iPhone All Model


Dịch vụ kiểm tra Báo Mất các dòng iPhone
Dịch vụ chỉ hổ trợ kiểm tra cho các loại Lock nhà mạng như sau : 
  • Tracefone / StraightTalk
  • Cricket
  • US GSM VRZ
Không áp dụng check này cho các loại mạng khác.

Kết quả trả về

Chỉ quan tâm dòng : GSMA Blacklist Status
  • Clean : Máy sạch cước
  • Blacklist / Lost / Stolen / Blocked : Báo Mất.
Giá: 20,000 đ