Hướng dẫn Unlock iPhone nhà mạng Docomo Nhật Bản

Bước 1

Bước 2 

  • Kiểm tra IMEI Docomo có thể Unlock hay không
  • Kiểm tra với dịch vụ : Kiểm tra Docomo
  • Lưu ý : Dịch vụ chỉ cho ra kết quả : IMEI có thể Unlock hay không. Không thể kiểm tra sạch cước, nợ cước, báo mất.

Bước 3

  • Đặt hàng Unlock nếu IMEI đủ kiều kiện ở bước 2
  • Unlock với dịch vụ : Unlock Docomo