Hướng dẫn Unlock iPhone DOCOMO NHẬT BẢN Chính Xác 100%

Phân loại : 

  • Old Model : iPhone 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X
  • New Model : iPhone XR / XS / XSMAX / 11 / 11 PRO / 11 PROMAX

Unlock Docomo New Model

Đối với New Model, chúng ta chỉ cần đặt hàng vào dịch vụ Unlock iPhone Docomo Nhật - New Model

  • Tỷ lệ thành công : 99,99%, xui lắm bạn mới dính phải 1 IMEI không thể Unlock
  • Dịch vụ này hổ trợ mọi loại tình trạng : Nợ Cước, Báo Mất, Chưa Active, Active không đủ ngày

Unlock Docomo Old Model

Đối với Old Model (Từ iPhone X -> 6s) chúng ta cần làm 2 bước : 

  1. Kiểm tra tình trạng sạch cước / nợ cước / báo mất : Dùng Dịch vụ Check Docomo
  2. Nếu Dịch vụ trả về kết quả có thể Unlock -> Dùng tiếp dịch vụ Unlock Docomo Old Model

Lưu ý :

  • Không dùng trang Check Docomo của nhà mạng Docomo, trang check không chính xác và Táo đen không dựa vào kết quả đó để hổ trợ Unlock iPhone của bạn.

Copyright © 2017 Taoden.vn . Created by Phương Nguyễn Vũ