Hướng dẫn Unlock iPhone Verizon US

Để Unlock Verizon Bạn cần biết chính xác 2 thông tin sau : 

  • iPhone của bạn có phải Lock Verizon USA hay không
  • iPhone có báo mất, nợ cước hay hợp đồng không

Để biết chính xác 2 thông tin trên bạn cần dùng 2 dịch vụ sau để kiểm tra : 

  • Kiểm tra iPhone Lock nhà mạng nào
  • Kiểm tra Verizon Nợ Cước Báo Mất

Hướng dẫn Unlock

  • Nếu iPhone của bạn Sạch Cước, bạn có thể dùng dịch vụ Unlock Verizon Sạch cước để Unlock, giá rẻ và nhanh chóng
  • Nếu iPhone Nợ Cước hay còn hợp đồng : Dùng dịch vụ Unlock Verizon Nợ Cước / Hợp Đồng

Xem chi tiết dịch vụ tại Taoden.vn -> Đặt Hàng

Copyright © 2017 Taoden.vn . Created by Phương Nguyễn Vũ