Kiểm tra iPhone Gốc Sprint hay T-Mobile


Dịch vụ kiểm tra chính xác iPhone của bạn Gốc Sprint hay T-Mobile

Đối với iPhone 12 trở về sau, khi check nhà mạng ra T-Mobile thì gốc là T-Mobile và không cần dùng dịch vụ kiểm tra này.

Kết quả trả về : 

  • GỐC SPRINT
  • GỐC T-MOBILE
  • KHÔNG PHẢI T-MOBILE / SPRINT

 

Giá: 29,000 đ