Hướng dẫn Unlock iPhone nhà mạng T-Mobile

Để Unlock nhà mạng T-Mobile bạn cần thực hiện 3 bước sau : 

Bước 1 : Xác định iPhone có phải Lock T-Mobile hay không

Bước 2 : Xác định iPhone có nợ cước, báo mất hay không

  • Dùng dịch vụ kiểm tra nợ cước, báo mất T-Mobile : Hướng dẫn Check T-Mobile
  • Nếu IMEI Sạch cước hoặc Nợ Cước : Có thể Unlock với dịch vụ với táo đen
  • Nếu IMEI Báo Mất : Thời điểm hiện tại chưa thể Unlock.

Bước 3 : Sau khi thoả mãn các điều kiện trên, bạn có thể đặt hàng Unlock T-Mobile.

Dịch vụ Unlock chính thống 100%, không lo relock.