Dịch vụ Unlock AT&T Semi Premium, Unlock Nợ Cước và các trường hợp khác

Chuẩn bị

 • Đặt hàng sai nhà mạng -> Không hoàn tiền
  • Vui lòng kiểm tra nhà mạng chính xác bằng dịch vụ : (1) Kiểm tra nhà mạng iPhone
  • Tất cả các kết quả kiểm tra tại Website khác đều không dùng để đối chiếu
 • Dịch vụ chỉ hổ trợ Unlock IMEI Nợ Cước, Hợp Đồng, Active Line và mọi trường hợp khác
 • Dịch vụ không hổ trợ unlock IMEI dạng báo mất
 • KHÔNG ĐẶT HÀNG IMEI 2, CHỈ ĐẶT HÀNG BẰNG IMEI 1. ĐẶT HÀNG IMEI 2, KHÔNG BẢO HÀNH RELOCK TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP.

Lưu ý trước khi đặt hàng

 • Đặt hàng sai Model -> Không hoàn tiền
 • Dịch vụ bảo hành Relock 15 Ngày
 • Cận tết, dịch vụ delay lâu, có thể kéo dài đến sang tết 1 đến 2 tuần
 • Dịch vụ có tỷ lệ thành công 80%, một số IMEI có thể Done nhanh, một số IMEI done chậm hoặc delay rất lâu.

Copyright © 2017 Taoden.vn . Created by Phương Nguyễn Vũ