Hệ thống Check IMEI, Unlock iPhone, Mở khoá iCloud tự động. Server dành riêng cho người Việt. Đơn giản - Tối ưu - Nhanh chóng.

Đơn Hàng

Hướng dẫn Unlock iPhone AU KDDI Nhật Bản

Model hổ trợ : 

 • iPhone 6s, iPhone 6s Plus
 • iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus
 • iPhone SE, SE2
 • iPhone X, XS, XR, XSMAX
 • iPhone 11, 11PRO, 11PROMAX
 • Và các Model mới nhất.

Điều kiện : 

 • Máy Sạch Cước hoặc Nợ Cước nhà mạng AU KDDI
 • Máy đã kích hoạt hơn 60 Ngày
 • Máy kích hoạt chưa đủ 60 Ngày

Đặt Hàng

 • Dịch vụ dành cho máy kích hoạt hơn 60 Ngày : Unlock KDDI #1
 • Dịch vụ dành cho máy kích hoạt chưa đủ 60 Ngày : Unlock KDDI #2

Lưu ý : 

Cần kiểm tra máy có đủ điều kiện Unlock hay không bằng 2 dịch vụ Check sau : 

 • Check nhà mạng iPhone
 • Check AU Báo Mất, Nợ Cước.

Dịch vụ bảo hành vĩnh viễn và Unlock chính thống từ Store KDDI AU JAPAN.