Hướng dẫn Unlock iPhone AU KDDI Nhật Bản

Những Model có thể Unlock : 

  • iPhone 6s / 6s Plus
  • iPhone 7 / 7 Plus
  • iPhone 8 / 8 Plus
  • iPhone X / XS / XR / XSMAX

Điều kiện Unlock : 

  • Máy sạch cước hoặc nợ cước đều có thể unlock thoải mái, không unlock được máy báo mất (nhà mạng từ chối)
  • Máy đã kích hoạt hơn 100 ngày

Cách kiểm tra KDDI AU Sạch Cước

(1) Truy cập vào mục Đặt hàng -> Chọn dịch vụ Kiểm tra iPhone KDDI AU

Cách kiểm tra iPhone kích hoạt hơn 100 ngày chưa 

(2) Truy cập vào website check bảo hành của apple : https://checkcoverage.apple.com/

Hướng dẫn Unlock

  1. Sau khi thoả 2 điện kiện (1) & (2), truy cập vào mục Đặt Hàng
  2. Chọn dịch vụ Unlock KDDI AU Tương Ứng
  3. Xem thêm thông tin hướng dẫn tại dịch vụ tương ứng

Copyright © 2017 Taoden.vn . Created by Phương Nguyễn Vũ