Hệ thống Check IMEI, Unlock iPhone, Mở khoá iCloud tự động. Server dành riêng cho người Việt. Đơn giản - Tối ưu - Nhanh chóng.

Đơn Hàng

Hướng dẫn Unlock iPhone Sprint Tỷ Lệ Thành Công Cao Nhất

Update : 23/06/2020 : Hiện nay, Sprint đang rất dễ unlock, dịch vụ Sprint mới nhất tại Táo Đen hổ trợ các trường hợp : 

  • CLEAN (SẠCH CƯỚC)
  • UNPAID BILL (NỢ CƯỚC)
  • ACTIVE OTHER ACCOUNT
  • HỔ TRỢ CẢ MÁY CHƯA ACTIVE
  • Hổ trợ mọi loại Model iPhone

Không hổ trợ các trường hợp : Lost / Stolen (Báo Mất), Fraud (Gian lận)

Để kiểm tra máy thuộc tình trạng nào, vui lòng dùng dịch vụ Check Sprint #1

Sau khi biết IMEI của máy thuộc tình trạng nào, dùng dịch vụ Unlock Sprint để đặt hàng.

Dịch vụ Unlock chính thống nhưng chỉ bảo hành 5 ngày sau khi có thông báo Unlock Thành Công, chưa có trường hợp nào Relock trong nhiều tháng qua

Dịch vụ chưa có thông số tỷ lệ thành công nhất định, một số IMEI sau khi chạy dịch vụ bị từ chối với thông báo "Not Eligible" vui lòng không đặt hàng lại.